תרמו לנו

מרכז אדוה בוחן את המגמות החברתיות והכלכליות בישראל ואת המדיניות הממשלתית לפי אמות המידה של שוויון וצדק חברתי. כל תרומה למרכז אדוה מחזקת את הדמוקרטיה ואת הצדק החברתי בישראל.

לתרומה באשראי

לתרומה באתר PayPal

 

לתרומה באתר ישראל תורמת

buttonbig1

 

לתרומה בהעברה בנקאית

 

חשבון הבנק של מרכז אדוה: הבנק הבינלאומי הראשון, סניף 046, חשבון מספר 396737.

 

לתרומה בהמחאה לפקודת "מרכז אדוה" ניתן לשלוח לכתובת:

מרכז אדוה
רחוב מקוה ישראל, 8
ת.ד. 36529 תל-אביב, 6136401