תרמו לנו

מרכז אדוה בוחן את המגמות החברתיות והכלכליות בישראל ואת המדיניות הממשלתית לפי אמות המידה של שוויון וצדק חברתי. כל תרומה למרכז אדוה מחזקת את הדמוקרטיה ואת הצדק החברתי בישראל.

לתרומה באשראי

לתרומה בהעברה בנקאית

 

חשבון הבנק של מרכז אדוה: הבנק הבינלאומי הראשון, סניף 046, חשבון מספר 396737.

 

לתרומה בהמחאה לפקודת "מרכז אדוה" ניתן לשלוח לכתובת:

מרכז אדוה
רחוב מקוה ישראל, 8
ת.ד. 36529 תל-אביב, 6136401