עמדת רופאים לזכויות אדם, האגודה לזכויות האזרח, מרכז אדוה והפורום לצדק חברתי לניסיונות למנוע את החקיקה לצמצום הרפואה הפרטית

על מודעת הענק שהתפרסמה אתמול בכלי התקשורת, נגד הרפורמה המוצעת בחוק ההסדרים חתומים גופים בעלי אינטרסים מובהקים לשמר את כוחה של הרפואה הפרטית. מנהלי בתי חולים ורופאים הנותנים שירותים לתיירים ו/או שירותים למבוטחים בביטוחים מסחריים ומשלימים, איגודי רופאים מתחומי ההתמחות בהם מתקיימים טיפולים פרטיים, קופת חולים מכבי בעלת רשת בתי החולים אסותא, בתי החולים הפרטיים … להמשיך לקרוא עמדת רופאים לזכויות אדם, האגודה לזכויות האזרח, מרכז אדוה והפורום לצדק חברתי לניסיונות למנוע את החקיקה לצמצום הרפואה הפרטית

להורדת המסמך המלא

על מודעת הענק שהתפרסמה אתמול בכלי התקשורת, נגד הרפורמה המוצעת בחוק ההסדרים
חתומים גופים בעלי אינטרסים מובהקים לשמר את כוחה של הרפואה הפרטית. מנהלי בתי חולים
ורופאים הנותנים שירותים לתיירים ו/או שירותים למבוטחים בביטוחים מסחריים ומשלימים, איגודי
רופאים מתחומי ההתמחות בהם מתקיימים טיפולים פרטיים, קופת חולים מכבי בעלת רשת בתי
החולים אסותא, בתי החולים הפרטיים עצמם ולבסוף איגוד חברות התיירות הרפואית.
הרפורמה במערכת הבריאות כפי שהיא מופיעה בחוק ההסדרים רחוקה מלהוות פתרון לבעיות
העמוקות ולכרסום ארוך השנים בתקציב מערכת הבריאות הציבורית שהתבצע תחת מדיניות משרד
האוצר והתאפשר בין השאר הודות להסכמה בשתיקה של משרד הבריאות. עם זאת הגבלת הרפואה
הפרטית על סוגיה השונים היא צעד חשוב לקראת תיקון העיוות הקיים בישראל בו הרפואה הפרטית
צומחת כמעט ללא בקרה ועל חשבון הרפואה הציבורית. נראה כי הקולות המרכזיים המתנגדים
לצעדים המוצעים לריסון הרפואה הפרטית המזדחלת בתוך הרפואה הציבורית עושים זאת ממניעים
של הגנה על האינטרסים הצרים של אלה הנהנים מקיומה ומצמיחתה של מערכת הרפואה הפרטית.
יש לציין כי גם ארגוני חולים יוצאים נגד הרפורמה וחתומים על המודעה. אך הם עושים זאת כמי
שרואים בפגיעה ברפואה הפרטית פגיעה באיכות הרפואה שהם זכאים לקבל. ראייה זו היא תוצאה
של החלשה שיטתית של מערכת הבריאות הציבורית שהיתה אמורה לתת להם מענה, אך במצבה
היום הם לא רואים מוצא אחר אלא לפנות לטיפול פרטי.
בעוד תגובת ארגוני החולים ניתנת להבנה, הרי שתגובת הרופאים וארגוניהם מקוממת. הם משילים
מעליהם כל אחריות וסולידריות חברתית ועושים לביתם וכיסם, כשהם שוכחים לחלוטין כרבע
מהאוכלוסיה בישראל – למעלה משני מיליון אישה, איש וילד – שאינם יכולים לממן טיפולים פרטיים,
אינם יכולים לרכוש ביטוחים משלימים או אינם יכולים להשתמש בהם בעת הצורך כיוון שאינם
עומדים בגובה ההשתתפות העצמית. טענתם, כפי שהיא מובאת במודעה שפרסמו אתמול, כאילו
הרפורמה היא צעד נמהר שנעשה ללא דיון ציבורי מעמיק, מעלה חשש שהם סבורים שציבור
מטופליהם לקה כולו באמנזיה. שנה שלמה ישבה ועדת מומחים, ועדת גרמן, ודנה בדרכים לחזק את
הרפואה הציבורית. נציגי ארגוני רופאים, בתי חולים, קופות חולים והציבור הוזמנו לפנות לוועדה
ולהופיע בפניה. המלצות ועדת גרמן, שלא עם כולן אנו שלמים, לא ניתנו כלאחר יד. ארגוני
החברה האזרחית, מטופלים ואנשי רפואה, פעלו לכל אורך השנה הקודמת בניסיון להשפיע על ועדת
גרמן לעצור את ההפרטה של מערכת הבריאות בהבינם שהמשך ההפרטה יהיה אסון ציבורי שכולנו
נשלם עליו בבריאותנו. לשמחתנו, ולמורת רוחם של אחרים, נראה היה שפעולות אלה נשאו פרי. אנו
רואים באופן ברור ושקוף דרך ההפחדות של רופאים וארגונים בעלי אינטרסים הקוראים למנוע פגיעה
ברפואה הפרטית, אנו רואים את המניפולציה.
הגיע הזמן שבעלי היכולת יסתכלו מעבר לאינטרסים הפרטיים שלהם, ויקחו ולו מעט אחריות על
כלל החברה בישראל. חוק ביטוח בריאות ממלכתי חוקק כחוק חברתי, הצהרה של המדינה
הלוקחת אחריות על ככל אזרחיה. אומנם סטינו מהדרך אך אנו דורשים לחזור למקום בו הזכויות
של כולנו לבריאות נשמרים. ההתכתשות בין האוצר ומשרד הבריאות לבין אנשי רפואה בעלי
אינטסים ברפואה הפרטית הם תרגיל שקרי המוכיח פעם נוספת שהפתרון היחיד הוא תקצוב
ראוי של מערכת הבריאות הציבורית והפרדה מוחלטת שלה מהפרטית.