הערות לתזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנת 2015: היטלים על תיירות רפואית

נייר עמדה של מרכז אדוה, האגודה לזכויות האזרח ורופאים לזכויות אדם על פרק הבריאות בתזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנת 2015 (חוק ההסדרים) שנשלח ליועץ המשפטי במשרד האוצר, לקראת ניסוח הצעת החוק

להורדת המסמך המלא

רק הבריאות בתזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנת 2015, נכתב בעקבות המלצות ועדת גרמן לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית, ונראה כי הוא מנסה להתמודד עם בעיית ההרחבה המדאיגה של שירותי הבריאות הפרטיים. למרבה הצער, אל מול כניסתה המסיבית של הרפואה הפרטית למערכת, המתקיימת בהכרח על חשבון מטופלי המערכת הציבורית, אנו סבורים, כי הפתרונות המוצעים אינם פותרים את הבעיה של החלשת המערכת הציבורית והמשך הפגיעה בטיפול הנגיש למטופליה ובבריאותם. בתופעות של רפואה פרטית בתוך המערכת הציבורית יש לטפל באופן כולל הרבה יותר, ובין השאר – להטמיע את הביטוחים המשלימים בסל הבריאות, לאסור על הפעלת שר"פ בבתי החולים הציבוריים, להגביל ולפקח את הרפואה הפרטית והביטוחים המשלימים, לבטל את תיירות המרפא לגמרי כל עוד חסרות מיטות וכוח אדם רפואי, ועוד.