אבן דרך נוספת: ועדה בין-משרדית ממליצה על ניתוח מגדרי של תקציב המדינה

לקראת ניתוח מגדרי של תקציב המדינה

מזה 10 שנים שמרכז אדוה פועל לשכנע את משרד האוצר ליישם תהליך של ניתוח מגדרי לתקציב המדינה (ג'נדר מיינסטרימינג); וזאת במטרה להגדיל את השוויון בין גברים ונשים, כמו גם לקדם שקיפות ויעילות בתהליך התקצוב. פריצת דרך משמעותית חלה באוקטובר 2013, כאשר שר האוצר מינה ועדה לבחינת יישום בחינה מגדרית של תקציב המדינה. מרכז אדוה סיפק שירותי ייעוץ מקצועיים לוועדה במהלך פעילותה.

ב-25 ביוני 2014 הושגה אבן דרך נוספת, כאשר הגישה הוועדה את דוח הביניים שלה והמליצה כי משרדי הממשלה יבצעו ביקורת מגדרית של סעיפי הוצאות התקציב, ומנהל הכנסות המדינה יבצע ביקורת מגדרית של הכנסות מדינה; כל זאת החל מתקציב המדינה לשנת 2015.

הטמעת חשיבה מגדרית מהווה אסטרטגיה לשיפור מעמדן של נשים בחברה. ההנחה המרכזית העומדת בבסיס אסטרטגיה זו היא שהתקציב אינו כלי ניטרלי אלא כלי פוליטי המשקף סדרי עדיפויות כלכליים וחברתיים ולפיכך, יש לו השלכות שונות על נשים, על גברים ועל קבוצות חברתיות שונות. הניתוח המגדרי מאפשר להתאים או לשנות את המדיניות והתקציב הקיימים, כך שיקדמו שוויון מגדרי.

מרכז אדוה פועל לקידום הטמעת חשיבה מגדרית בתקציבים ובמדיניות מאז שנת 2004, כאשר יזם את הקמתו של "פורום נשים לתקציב הוגן". הפורום מונה עשרות נשים מארגונים חברתיים, ארגוני זכויות אדם וגופים אקדמיים. הפורום פועל לקידום מדיניות כלכלית הוגנת לנשים באמצעות ניתוח מגדרי של תקציבים ממשלתיים. אסטרטגיה זו מומלצת על ידי האיחוד האירופי ויושמה במדינות רבות באירופה, ובניהן מדינות סקנדינביה, גרמניה, אוסטריה וספרד.

דו"ח הביניים של הוועדה לבחינה מגדרית הוגש בכנסת, בישיבת הועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי, בראשות ח"כ ד"ר עליזה לביא. בנוסף להמלצות על יישום ניתוח מגדרי של סעיפי ההוצאה וההכנסה בתקציב המדינה, נכלל בדו"ח גם המלצה כי אגף התקציבים במשרד האוצר ומשרד ראש הממשלה יכינו מדריך לניתוח מגדרי של תקציב המדינה. למרכז אדוה נמסר כי נשות הצוות של מרכז אדוה יהיו מעורבות בתהליך יצירתו של המדריך. לבסוף, המליצה הוועדה כי תוצאות הניתוח המגדרי יכללו בספרי התקציב הרשמיים של כל משרד ממשלתי, ויפורסמו במסגרתם.

בעקבות הצגת דו"ח הוועדה לבחינה מגדרית של תקציב המדינה הודיעה ראש הוועדה לקידום מעמד האשה ושוויון מגדרי בכנסת, ח"כ ד"ר עליזה לביא, כי היא מתחייבת לפעול להביא את ההמלצות לאישור הממשלה.

אנחנו עדיין לא שם, אבל אנחנו בדרך!