מחקר

הצעת התקציב והצעת חוק ההסדרים 2009-2010: עדין לא חוזרים לרמה התקציבית של תחילת העשור.

התייחסות ביקרותית של מרכז אדוה להצעת התקציב והצעת חוק ההסדרים לשנים 2009-2010.

להורדת המסמך המלא לפרסומים נוספים בנושא

התייחסות ביקרותית של מרכז אדוה להצעת התקציב והצעת חוק ההסדרים לשנים 2009-2010.