השר"פ=הסוס הטרויאני של הרפואה הציבורית.

עצומה של אנשי וצרכני שירותי בריאות.

להורדת המסמך המלא

עצומה של אנשי וצרכני שירותי בריאות.