עתיד שירותי הסיעוד הביתי בישראל: בעיות בהפעלת השירות כיום וחלופות אפשריות

פרוטוקול דיון במתכונת "שולחן עגול" מיום 11 באוגוסט 2008

להורדת המסמך המלא

פרוטוקול דיון במתכונת "שולחן עגול" מיום 11 באוגוסט 2008