מחקר

זכאות לתעודת בגרות לפי יישוב 2006-2007

ב-2007, 46.3% מבני/ות ה-17 בישראל היו זכאים/ות לתעודת בגרות

להורדת המסמך המלא

בשנת 2007, 46.3% מכלל בני/ות ה17 בישראל השיגו תעודת בגרות. מדובר בגידול מזערי של 0.4% בהשוואה ל-2006 – 45.9%.

בכל אחד משני העשורים הקודמים עלה שיעור הזכאות לתעודת בגרות בעשר נקודות אחוז: מ-20% מקבוצת הגיל ב-1980 ל-30% ב-1990 ול-40% בשנת 2000. בעשור הנוכחי, דומה היה כי שיעור הזכאות ימשיך לעלות באותו קצב, לאחר שב-2004 הוא כבר הגיע ל-49.2%. אלא שבשנים 2006-2005 ירד השיעור הזכאות, וב-2007 נרשם גידול מזערי.