תכנית המשכנתאות החדשה של משרד הבינוי והשיכון 1997.

לטקסט מלא

להורדת המסמך המלא

לטקסט מלא