בתקשורת

שוק השכירות בישראל ובעולם ומה ניתן ללמוד ממדיניות הדיור בעיר וינה?