קורס כלכלה חברתית ומדיניות מוניציפאלית לקהילת המשמר החברתי המקומי בכרמיאל ולקהל הרחב

 המפגשים יתקיימו החל מ-7.5.15, בימי חמישי, בשעות 18:00-20:30

להורדת המסמך המלא

מפגש 1: 7/5/15. ישראל: בין מדינת רווחה לכלכלת שוק / גיא פדה, דוקטורנט באונ' חיפה, יו"ר הועד המנהל של המכללה החברתית כלכלית ומרצה מטעם מרכז אדוה. במפגש נעסוק במצב הכלכלי-חברתי בישראל, כרקע כללי לקורס והבנת המציאות שבה פועלות הרשויות המקומיות בישראל.

מפגש 2: 14/5/15. מבוא לתקציב מוניציפאלי: בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי / אתי קונור-אטיאס, רכזת המחקר במרכז אדוה. המפגש יציג מושגים כלליים להבנת התקציב העירוני והאופן שבו מתקצבת המדינה את הרשויות המקומיות. כמו כן יוצגו נתונים כללים על תקציב עיריית כרמיאל, מקורות מימון, חלוקת תקציב ועוד.

מפגש 3: 21/5/15. איך אפשר לקרוא את זה? תרגיל קריאה בתקציב עיריית כרמיאל / ירון הופמן-דישון, חוקר ומנהל הדרכה במרכז אדוה. במפגש יתקיים תרגיל קריאה בעמודים מתוך תקציב עיריית כרמיאל תוך הקניית כלים לקריאה ביקורתית בתקציב העירוני.

מפגש 4: 28/5/15.הרשות המקומית ומועצת העיר: מי אלו המנהלים את העיר? / עו"ד בועז גור, חבר מועצת העיר חיפה. המפגש יעסוק במבנה הרשות המקומית ובסמכויותיה תוך דגש על תפקידם והשפעתם של חברי מועצת העירייה.

 מפגש 5: 4/6/15. שירותי רווחה בעידן של צמצום תקציבי: תקציבי הרווחה ברשויות המקומיות / יעל חסון, חוקרת ומרצה במרכז אדוה. המפגש יעסוק בתהליכים ובמגמות שהתרחשו בתחום הרווחה ברשויות המקומיות וייבחן סוגיות שונות מתוך תקציב הרווחה של עיריית כרמיאל.

מפגש 6: 11/6/15. תכנון העיר  – האם הציבור יכול להשפיע? / חמי שטורמן, מתכנן ערים ואזורים וממייסדי תנועת המשמר החברתי המקומי. המפגש יציג את מערכת התכנון העירונית ומידת שיתוף הציבור ויכולתו להשפיע תוך התמקדות בסוגיות של תכנון סביבתי. 

מפגש 7: 18/6/15. מבט על החינוך: איך מתוקצבת מערכת החינוך העירונית? / עו"ד נוגה דגן-בוזגלו, חוקרת ומרצה במרכז אדוה. במפגש יינתן מידע על האופן שבו מתוקצבת מערכת החינוך ברשויות המקומיות וכן יוצגו נתונים קונקרטיים ודוגמאות מתוך תקציב החינוך של עיריית כרמיאל.

מפגש 8: 25/6/15. מדיניות מוניציפאלית מנקודת מבט מגדרית / ולריה סייגלשיפר, רכזת פרויקטים לשוויון מגדרי במרכז אדוה. המפגש יציג נקודת מבט לבחינת תקציב העירייה ומדיניות מוניציפאלית והשפעתה על גברים ונשים וייבחן כיצד ניתן להשפיע על המדיניות העירונית על מנת לקדם שוויון מגדרי וחלוקת משאבים שוויונית המשקפת את צורכי התושבות והתושבים כאחד.

 מפגש 9: 2/7/15. שיתוף פעולה אזורי בין רשויות מקומיות: איך זה קשור אלינו? / תומר לוטן, מנכ"ל המרכז להעצמת האזרח. לשעבר מנהל המרכז לממשל מקומי ופיתוח אזורי במכון למנהיגות וממשל שבג'וינט. במפגש זה נתמקד במקומה של כרמיאל במרחב בו היא נמצאת, בהשפעות האזוריות על הרשות וכן באפשרויות ובאתגרים הטמונים בשיתוף פעולה אזורי בין רשויות מקומיות.

 מפגש 10: 9/7/15. כוחם של תושבים: דרכים להשפעה על הרשות המקומית / עו"ד שלי דביר, מנכ"לית "שותפות", חברת מועצת העיר תל אביב-יפו ומיוזמות "מאבק העגלות". המפגש יציג אפשרויות שונות של תושבים להשפיע על מדיניות העירייה תוך הצגה ודיון בכלי השפעה שונים.

דמי השתתפות בקורס: 100 ₪ 

לפרטים נוספים:

דורון טל-טירקל, המשמר החברתי המקומי: 054-4665210, mail@karmieli.net

ירון הופמן-דישון, מרכז אדוה:  052-4887488

להרשמה לקורס נא לשלוח מייל ובו שם מלא וטלפון ל yaron@adva.org