ד"ר יעל חסון, מנהלת מחקר – תחום מגדר

ד"ר יעל חסון, חוקרת ומרצה במרכז אדוה ומנהלת את המחקר בתחום המגדר. בעלת תואר דוקטור לסוציולוגיה מאוניברסיטת חיפה ועוסקת בנושאים של מדיניות כלכלית ומגדר.

ד"ר יעל חסון, חוקרת ומרצה במרכז אדוה ומנהלת את המחקר בתחום המגדר. בעלת תואר דוקטור לסוציולוגיה מאוניברסיטת חיפה ועוסקת בנושאים של מדיניות כלכלית ומגדר. כתבה על מגדר (תקציב המדינה במבט מגדרי, על מפסידות ומפסידים ממדיניות הפחתת המסים, מחיר הטיפול – דו"ח על נשים בעבודות הטיפול בישראל), הפרטה (שלושה עשורים של הפרטה, שירותי רווחה אישיים בעידן של צמצום תקציבי, הפרטת שירותי הבריאות המונעים) ועל מדיניות הממשלה כלפי הבדואים בנגב (אזרחים שקופים). במסגרת פורום "נשים לתקציב הוגן" עוסקת בקידום הטמעת חשיבה מגדרית (ג'נדר מיינסטרימינג) במדיניות ובתקציבי הממשלה והרשויות המקומיות.