ד"ר ולריה סייגלשיפר, רכזת פרויקטים לשוויון מגדרי

ד"ר ולריה סייגלשיפר, רכזת פרויקטים לשוויון מגדרי ומרצה במרכז אדוה. בעלת תואר דוקטור למגדר מאוניברסיטת בר אילן, ועוסקת בהטמעת חשיבה מגדרית במדיניות ותקציבים.

ד"ר ולריה סייגלשיפר, רכזת פרויקטים לשוויון מגדרי ומרצה במרכז אדוה. בעלת תואר דוקטור למגדר מאוניברסיטת בר אילן, ועוסקת בהטמעת חשיבה מגדרית במדיניות ותקציבים. במסגרת עבודתה עושה לובי בכנסת ובמשרדי ממשלה, מעבירה הכשרות למקבלי החלטות, עובדות ועובדים בממשלה וברשויות המקומיות וקבוצות שונות של נשים. מנהלת פרויקטים לשוויון מגדרי בקהילה ושותפה למחקרים בנושא תקצוב מגדרי ותעסוקת נשים. מרצה בחוג לחינוך וחברה בקריה האקדמית אונו.