פרופ' שושנה מדמוני-גרבר

פרופסור חבר לתקשורת ועיתונאות באוניברסיטת סאפוק בבוסטון. תחומי המחקר הם תפקידיה של התקשורת בעיצוב השיח הציבורי, ביקורת התקשורת, סיקור תקשורתי של סכסוכים חברתיים ופוליטיים וייצוג מיעוטים בתקשורת.

פרופסור חבר לתקשורת ועיתונאות באוניברסיטת סאפוק בבוסטון. תחומי המחקר הם תפקידיה של התקשורת בעיצוב השיח הציבורי, ביקורת התקשורת, סיקור תקשורתי של סכסוכים חברתיים ופוליטיים וייצוג מיעוטים בתקשורת.