שווים ושווים יותר: סקר עמדות הציבור אודות התקצוב העודף להתנחלויות

מזה שנים שההתנחלויות נהנות מתיקצוב ממשלתי עודף בתחומי החינוך והרווחה. מה חושב הציבור בישראל על המדיניות הזו?

הכיבוש והרצון להחזיק בשליטה על השטחים הוביל לפרויקט מדינתי גדול, הלא הוא פרויקט ההתנחלויות. ההתנחלויות זכו ועדיין זוכות בהעדפה בולטת בתחומים שונים ובראשם ההשתתפות הממשלתית בתקציבים מוניציפליים. תיעדוף זה מאפשר להתנחלויות להפנות משאבים גדולים יותר לצרכי פיתוח בהשוואה לקבוצות יישובים אחרות, ובראשן עיירות הפיתוח והיישובים הערביים.

מחקר של מרכז אדוה העוקב אחרי המימון הממשלתי לרשויות מקומיות מצא כי על פני 20 השנים האחרונות אמנם חלו תזוזות במימון הממשלתי של הרשויות המקומיות, אך לכל אורך התקופה התקציבים הגבוהים ביותר הופנו להתנחלויות. תקציבים אלו כוללים את תקציבי "ההשתתפות המיועדת", המהווים את חלקה של הממשלה בתקציבי החינוך והרווחה המוניציפליים, וכן את תקציבי "מענקי האיזון", הניתנים בעיקר לרשויות חלשות.

האם הציבור הישראלי תומך במדיניות המעניקה תקציבים עודפים להתנחלויות? מסקר של מרכז אדוה ויוזמת ז'נבה שנערך על-ידי מכון "מדגם" עולה שלא.

לפי ממצאי הסקר, 63% מהציבור בישראל רואה במדיניות המעניקה תקצוב עודף להתנחלויות בתחומי החינוך והרווחה מדיניות בלתי מוצדקת, לעומת 25% הרואים בכך מדיניות מוצדקת.

על אף שאחוזים גבוהים יותר של משיבים השוללים את המדיניות הזו נרשמו בקרב מצביעי המפלגות הנמנות על מחנה 'השמאל-מרכז' (כחול-לבן, העבודה-מרצ, הרשימה המשותפת), גם רבים בקרב ציבור מצביעי הימין השיבו שהמדיניות המעניקה תקצוב עודף להתנחלויות בתחום החינוך והרווחה אינה מוצדקת.

בסקר נמצא כי בקרב משיבים שהצביעו בבחירות האחרונות למפלגת הליכוד 54% מהנסקרים השיבו שמדובר במדיניות לא מוצדקת, לעומת 28% בלבד שהשיבו שמדובר במדיניות מוצדקת. במפלגת ישראל ביתנו עמדו המספרים על 64% שענו כי מדובר במדיניות לא מוצדקת, לעומת 17% בלבד שהצדיקו מדיניות הזו.

באופן מפתיע, אפילו בקרב מצביעי 'ימינה' נרשם רוב לציבור שאינו מצדיק מדיניות זו, כאשר 50% מהנסקרים השיבו שהם רואים במדיניות המעדיפה התנחלויות מדיניות לא מוצדקת, לעומת 40% שהשיבו שמדובר במדיניות מוצדקת.

// הסקר נערך על-ידי מכון "מדגם" בראשות מנו גבע בחודש ספטמבר 2020, בקרב 504 משיבים המייצגים את כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל. טעות דגימה מרבית: 4.3%.