פרופ' ניצה ברקוביץ

ראשת המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. מלמדת וכותבת על גלובליזציה, מגדר, תנועות נשים על-לאומיות, זכויות אדם והחברה האזרחית. בפרויקטים הנוכחיים שלה היא עוסקת במערכת היחסים המורכבת שבין פמיניזם וניאו-ליברליזם כפי שהם באים לידי ביטוי בארגוני החברה האזרחית ובעבודת הטיפול במשפחה.

ראשת המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. מלמדת וכותבת על גלובליזציה, מגדר, תנועות נשים על-לאומיות, זכויות אדם והחברה האזרחית. בפרויקטים הנוכחיים שלה היא עוסקת במערכת היחסים המורכבת שבין פמיניזם וניאו-ליברליזם כפי שהם באים לידי ביטוי בארגוני החברה האזרחית ובעבודת הטיפול במשפחה.