תרומות

כל תרומה למרכז אדוה מחזקת את הדמוקרטיה ואת הצדק החברתי בישראל.

מרכז אדוה הינו נכס לחברה הישראלית. מרכז אדוה בוחן את המגמות החברתיות והכלכליות בישראל ואת המדיניות הממשלתית לפי אמות המידה של שוויון וצדק חברתי.

הפעילות של מרכז אדוה נשענת על תרומות של קרנות ושל בודדים.

לרשימת התורמים לשנת 2019-2020 – לחצ/י כאן

אישור מס הכנסה בגין תרומות לפי סעיף 46א' לפקודת מס הכנסה

ניהול פנקסים לשנת 2020

ניכוי מס במקור לשנת 2020

ניהול תקין לשנת 2020 | ניהול תקין לשנת 2021

אשראי
העברה בנקאית
המחאות
לתרומה מאובטחת בכרטיס אשראי:

לתרומה באתר PayPal:

לתרומה באתר ישראל תורמת:

buttonbig1

לתרומה בהעברה בנקאית:

חשבון הבנק של מרכז אדוה: הבנק הבינלאומי הראשון, סניף 046, חשבון מספר 396737.

לתרומה בהמחאה לפקודת "מרכז אדוה" ניתן לשלוח לכתובת:

מרכז אדוה

רחוב מקוה ישראל, 8

ת.ד. 36529

תל-אביב, 6136401