אביב ליברמן, עוזרת מחקר

אביב ליברמן היא עוזרת מחקר במרכז אדוה. בוגרת תואר ראשון בסוציולוגיה-אנתרופולוגיה וניהול באוניברסיטת ת"א. לומדת לתואר שני בסוציולוגיה באוניברסיטת ת"א במסלול המתמחה במחקר כמותני בדגש על ריבוד ואי-שוויון.

אביב ליברמן היא עוזרת מחקר במרכז אדוה. בוגרת תואר ראשון בסוציולוגיה-אנתרופולוגיה וניהול באוניברסיטת ת"א. לומדת לתואר שני בסוציולוגיה באוניברסיטת ת"א במסלול המתמחה במחקר כמותני בדגש על ריבוד ואי-שוויון. עוזרת מחקר בפרויקטים שונים באקדמיה ומתרגלת בקורס שיטות מחקר.