כל תרומה למרכז אדוה
מחזקת את הדמוקרטיה
ואת הצדק החברתי בישראל

  • התרומות שאנו מקבלים משמשות למימון הפעילות המחקרית והחינוכית שלנו.
  • תרומות למרכז אדוה מוכרות לצרכי מס עפ"י סעיף 46א' לפקודת מס הכנסה. כל הכנסותינו מדווחות כחוק לרשם העמותות.

מרכז אדוה הוא מכון יחיד מסוגו בארץ – מקום בו מתקיימת מזה 32 שנים עבודת מחקר בלתי תלויה ומסורה לפי אמות המידה של שוויון וצדק חברתי.

החוקרות והחוקרים שלנו בעלי ניסיון עשיר ומשלבים בין העולם האקדמי של מדע וידע והעולם האקטיביסטי שבו נעשית פעילות חברתית-מעשית.

לצד עיבוד והפצת ידע, מרכז אדוה מקיים פעילות חינוכית וקהילתית הנגזרת מתחומי המחקר בהם אנחנו עוסקות.

כל תרומה למרכז אדוה מאפשרת לנו להמשיך לפעול ומחזקת את הדמוקרטיה ואת הצדק החברתי בישראל.

ניתן לתרום גם באמצעות הפקדה לחשבון הבנק של מרכז אדוה:
הבנק הבינלאומי הראשון, סניף 046, חשבון מספר 396737.